Teknisk rapport från Luleå Tekniska Universitet.

Ett halkskydd ska vara lätt att ta på och av, kardborreband användas för monteringen samt dubbar/broddar skall finnas i närheten av kanten på skon.

Om fler använder bättre halkskydd kan detta sannolikt resultera i färre olycksfall och lindrigare skadeföljd.

Läs mer här!

Varför använda halkskydd med broddar?

Ett sätt att drastiskt minska risken för att halka är att använda någon typ av halkskydd. Undersökningar visar att de som använder halkskydd med broddar eller dubbade/broddade skor också är mindre rädda för att halka och kan röra sig mer obesvärat. Men det gäller även att välja rätt skor.

Äldre människor har lättare för att falla. Det blir fler och värre halkskador, enligt Samariterhemmet i Uppsala. Över 80 procent av olyckorna bland äldre som leder till sjukhusvård orsakas av snubbling eller halkning. Handled- och höftfrakturer och vrickningar hör till de vanligaste skadorna då man halkar och faller. Skaderisken ökar ju äldre man blir. Bland vanligaste skador som gående råkar ut för sker ungefär en tredjedel i en singelolycka - merparten vid halkolyckor.

Under vinterhalvåret är det viktigt att välja halksäkra skor. När det är mycket halt ute kan det behövas halkskydd på skorna och en käpp eller gåstavar som hjälpmedel. Det är viktigt med ett bra väggrepp i is och snö. Fallolyckorna sker i trafiken när människor halkar, snubblar eller snavar. 20 procent av fallolyckor sker på trottoarer och gångbanor.

Faktorer som bidrar till att man halkar är i regel väderförhållandena, så kallat nollföre, snöfall efter en varmare period följt av en ny kallperiod, snö som fallit på isen, underkylt regn, svart is, dvs. halka som uppstår efter frostnätter på hösten, våta löv som fallit från träden, mörker och om man går ut från ett varmt utrymme till kylan.

Det finns många halkskydd att välja på i prisklasser. De säljs som regel i skoaffärer, på Apoteket, och på Internet.